เมื่อซื้อแถบตรวจน้ำตาล ขนาด 25 ชิ้น 2 กล่อง หรือ ขนาด 50 ชิ้น 1 กล่อง รับเลย กล่องถนอมอาหาร Super Lock
รายละเอียดเพิ่มเติม
รับไปเลย Stainless Steel Mug เมื่อซื้อเครื่องตรวจน้ำตาล
รายละเอียดเพิ่มเติม
รับทันที ECO Lunch Box กล่องข้าวผลิตจากธรรมชาติ เมื่อซื้อเครื่องตรวจน้ำตาล
รายละเอียดเพิ่มเติม
เมื่อซื้อแถบตรวจน้ำตาล 25 ชิ้น 2 กล่อง รับทันที กระปุกแก้ว Glasslock
รายละเอียดเพิ่มเติม
ติดตามระดับน้ำตาลในเลือดได้ง่ายขึ้น รับเพิ่มทันที แถบตรวจและเข็ม
รายละเอียดเพิ่มเติม
สุขใจรับร้อนด้วย Colorful Bottle พร้อมเครื่องตรวจน้ำตาล
รายละเอียดเพิ่มเติม
รับทันที กระเป๋าคาดเอว อเนกประสงค์ Sporty Life เมื่อซื้อแถบตรวจน้ำตาล
รายละเอียดเพิ่มเติม
เพิ่มความสุขให้คุณได้ง่ายๆ รับทันที ชุดกล่องถนอมอาหาร Glasslock.
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขยายเวลาถึงวันที่ 30 ก.ย.58 ให้คุณติดตามระดับน้ำตาลในเลือดได้ง่ายและสะดวก รับเพิ่มทันทีแถบตรวจและเข็ม
รายละเอียดเพิ่มเติม
รับทันที กล่องอเนกประสงค์ เมื่อซื้อแถบตรวจ 2 กล่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
รับทันทีกระเป๋าอเนกประสงค์ เมื่อซื้อแถบตรวจน้ำตาล 2 กล่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
มอบความห่วงใยในทุกการเดินทาง เมื่อซื้อเครื่องตรวจน้ำตาล
รายละเอียดเพิ่มเติม
อัพเกรดเครื่องตรวจน้ำตาลของคุณวันนี้ได้ง่ายๆ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เก็บโค้ดชิบสีดำของคุณไว้ ใช้ได้กับเครื่องโดยไม่ต้องถอดเปลี่ยน
รายละเอียดเพิ่มเติม
เพิ่มความสุขเมื่อซื้อแถบตรวจ 2 กล่อง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ความสุขง่ายๆวันนี้ เมื่อซื้อเครื่องตรวจน้ำตาล
รายละเอียดเพิ่มเติม
กลับมาอีกครั้ง ให้คุณมีความสุขกับอาหาร ด้วย "หนังสืออาหารกับเบาหวาน"
ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2557
รายละเอียดเพิ่มเติม
ให้ตัวเลขช่วยคุณดูแลระดับน้ำตาลในเลือด พร้อมรับฟรี กระเป๋าอเนกประสงค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ปีใหม่นี้ มีความสุขมากขึ้นกับอาหารของคุณ ด้วย "หนังสืออาหารกับเบาหวาน"
รับฟรีเมื่อซื้อเครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดด้วยตนเอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
โปรโมชั่นแถบตรวจน้ำตาล
เมื่อซื้อแถบตรวจน้ำตาล ขนาด 25 ชิ้น 2 กล่อง รับฟรีทันที กระติกน้ำร้อน-เย็น มูลค่า 300 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
คำเตือน : สำหรับผู้บริโภค
1. ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องและไม่ควรใช้ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดนี้ในการวินิจฉัยรักษาโรคหรือสั่งใช้ยาด้วยตนเอง
2. ก่อนใช้เครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด ควรอ่านเอกสารกำกับเครื่องและปฎิบัติตามทุกครั้ง
3. หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยหรือต้องการทราบข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับระดับน้ำตาลในเลือด โปรดติดต่อแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์
** อ่านคำเตือนบนฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
ฆพ. 1080/2560
Global Home : Contact Us : Legal Statement : Privacy Policy

This website contains information on products which are targeted to a wide range of audiences and could contain product details or information otherwise not accessible or valid in your country. Please be aware that we do not take any responsibility for accessing such information which may not comply with any valid legal process, regulation, registration or usage in the country of your origin.

©2015 Roche. All Rights Reserved.