hamburger overlay

Accu-Chek Connect*

  • เรียนรู้ค่าน้ำตาลในเลือดในแต่ละวันได้ง่ายและสะดวก
  • อำนวยความสะดวกในการใช้ข้อมูลค่าระดับน้ำตาลในเลือดที่วัดได้ เพื่อปรึกษากับแพทย์ผู้รักษาในลำดับต่อไป
  • ช่วยให้ดูผลข้อมูลค่าน้ำตาลง่ายขึ้น บนโทรศัพท์มือถือ

*Accu-Chek® Connect Diabetes Management App (Android OS)

*Accu-Chek® Connect Diabetes Management App (Apple iOS)

 

ฆพ. 1721/2563 ใช้เผยแพร่ได้ถึง 7 ก.ย. 66

 

 

ข้อมูลสำคัญ ข้อมูลสำคัญ

  • รายงานเกี่ยวกับกรณีฝาขวดบรรจุแถบตรวจแอคคิว-เช็ค รุ่นเพอร์ฟอร์มา
  • 21-001 (กรกฎาคม 2564)

Battery Warning: Keep out of reach of children.

  • ควรเก็บรักษาให้ห่างจากเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ชิ้นส่วนขนาดเล็กอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลักได้
  • เก็บแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้ห่างจากมือเด็ก การกลืนหรือการนำแบตเตอรี่เข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เกิดแผลไหม้อันเนื่องมาจากสารเคมี เนื้อเยื่ออ่อนทะลุเป็นรู และอันตรายจนถึงชีวิต อาการแผลไหม้อย่างรุนแรง อาจเกิดขึ้นภายใน 2 ชั่วโมงหลังการกลืนแบตเตอรี่ลงไป หากท่านคิดว่ามีการกลืนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ถูกนำเข้าสู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ให้รีบพบแพทย์ทันที
  • หากช่องที่ใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์และรีบนำเก็บให้พ้นมือเด็ก โปรดติดต่อบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด