hamburger overlay

Accu-Chek Guide

 

 • หน่วยความจำ 720 ค่า
 • มีปุ่มดีดแถบตรวจออกเมื่อใช้เสร็จ ถูกสุขอนามัย
 • ใช้เวลาอ่านค่าเร็ว (น้อยกว่า 4 วินาที)
 • มีระบบแจ้งเตือนเมื่อพบค่าน้ำตาลสูงหรือต่ำ
 • เรียกดูค่าน้ำตาลเฉลี่ยได้ 7/14/30/90 วัน
 • มีไฟที่ช่องเสียบแถบตรวจ สามารถตรวจได้ในที่แสงน้อย
 • มีระบบล็อคแถบตรวจในขวด ไม่หล่นกระจายตามแรงโน้มถ่วง
 • แถบรับเลือดกว้าง และใช้เลือดน้อยเพียง 0.6 ไมโครลิตร
 • เชื่อมต่อข้อมูลผ่านบูลทูธไปที่แอปพลิเคชั่น
 • รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

 

การใช้เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด แอคคิว-เช็ค ไกด์ 

 

 

 

 

 

 

ฆพ. 605/2562 ใช้เผยแพร่ได้ถึง 22 เม.ย. 65

 

 

 

Battery Warning: Keep out of reach of children.

 • ควรเก็บรักษาให้ห่างจากเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ชิ้นส่วนขนาดเล็กอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลักได้
 • เก็บแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้ห่างจากมือเด็ก การกลืนหรือการนำแบตเตอรี่เข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เกิดแผลไหม้อันเนื่องมาจากสารเคมี เนื้อเยื่ออ่อนทะลุเป็นรู และอันตรายจนถึงชีวิต อาการแผลไหม้อย่างรุนแรง อาจเกิดขึ้นภายใน 2 ชั่วโมงหลังการกลืนแบตเตอรี่ลงไป หากท่านคิดว่ามีการกลืนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ถูกนำเข้าสู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ให้รีบพบแพทย์ทันที
 • หากช่องที่ใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์และรีบนำเก็บให้พ้นมือเด็ก โปรดติดต่อบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด