hamburger overlay

Accu-Chek Instant


 

• ใช้เลือดเพียง 0.6 ไมโครลิตร
• ใช้เวลาอ่านค่าภายใน 4 วินาที
• หน่วยความจำ 720 ค่า
• แปลผลง่ายด้วยแถบสีด้านข้าง แสดงค่าน้ำตาลสูงกว่าค่าเป้าหมาย (สีน้ำเงิน), อยู่ในค่าเป้าหมาย (สีเขียว) หรือ ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย (สีแดง)
• เรียกดูค่าเฉลี่ย 7, 14, 30 และ 90 วันได้
• มีปุ่มดีดแถบตรวจออกเมื่อใช้เสร็จ
• รองรับการใช้งานกับแอปพลิเคชันผ่านบลูทูธ
• มีการรับประกันตลอดอายุการใช้งาน
• เครื่องแท้ จากบริษัทผู้ผลิต
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฆพ. 566/2565 ใช้เผยแพร่ได้ถึง 21 เมษายน 2568

 

 

Battery Warning: Keep out of reach of children.

  • ควรเก็บรักษาให้ห่างจากเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ชิ้นส่วนขนาดเล็กอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลักได้
  • เก็บแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้ห่างจากมือเด็ก การกลืนหรือการนำแบตเตอรี่เข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เกิดแผลไหม้อันเนื่องมาจากสารเคมี เนื้อเยื่ออ่อนทะลุเป็นรู และอันตรายจนถึงชีวิต อาการแผลไหม้อย่างรุนแรง อาจเกิดขึ้นภายใน 2 ชั่วโมงหลังการกลืนแบตเตอรี่ลงไป หากท่านคิดว่ามีการกลืนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ถูกนำเข้าสู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ให้รีบพบแพทย์ทันที
  • หากช่องที่ใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์และรีบนำเก็บให้พ้นมือเด็ก โปรดติดต่อบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด