hamburger overlay

Accu-Chek Instant

  • เรียกดูค่าน้ำตาลล่าสุดและค่าเฉลี่ย 7/30/90 วัน
  • มีแถบสีด้านข้างเครื่องบอกค่าน้ำตาลที่ได้ว่าเป็นอย่างไร
  • แถบรับเลือดกว้าง และใช้เลือดน้อยเพียง 0.6 ไมโครลิตร
  • เชื่อมต่อข้อมูลผ่านบลูทูธไปที่แอปพลิเคชั่น
  • รับประกันตลอดอายุการใช้งาน

 

ฆพ. 606/2562 ใช้เผยแพร่ได้ถึง 22 เม.ย. 65

 

 

ฆพ. 2185/2561 ใช้เผยแพร่ได้ถึง 11 ก.ค. 64

 

 

 

Battery Warning: Keep out of reach of children.

  • อันตรายจากการสำลัก ชิ้นส่วนขนาดเล็ก ควรเก็บรักษาให้ห่างจากเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
  • เก็บแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้ห่างจากมือเด็ก การกลืนหรือการสอดแบตเตอรี่เข้าร่างกายอาจทำให้เกิดแผลไหม้จากสารเคมี เกิดรูที่เนื้อเยื่ออ่อน และเสียชีวิต อาจเกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงภายใน 2 ชั่วโมงหลังการกลืน หากท่านคิดว่ามีการกลืนหรือสอดแบตเตอรี่เข้าไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ให้รีบพบแพทย์ทันที
  • หากช่องในแบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์และเก็บให้พ้นมือเด็ก ติดต่อบริษัทโรช