hamburger overlay

Accu-Chek SoftClix

  • เทคโนโลยี Clixmotion จาก Accu-Chek® เท่านั้น
  • ออกแบบให้เป็นหน้าตัด 3 ด้าน ที่มีลักษณะเล็กเรียว
  • ปลายเข็มมีความเรียบและลื่น ออกแบบมาเพื่อลดการเสียดสีขณะทำการเจาะเลือด
  • ปรับระดับความลึกของเข็มได้ 11 ระดับ 

 

การใช้ปากกาเจาะเลือด แอคคิว-เช็ค ซอฟคลิก

 

ฆพ. 1636/2563 ใช้เผยแพร่ได้ถึง 25 ส.ค. 66

 

 

Battery Warning: Keep out of reach of children.

  • ควรเก็บรักษาให้ห่างจากเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ชิ้นส่วนขนาดเล็กอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลักได้
  • เก็บแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้ห่างจากมือเด็ก การกลืนหรือการนำแบตเตอรี่เข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เกิดแผลไหม้อันเนื่องมาจากสารเคมี เนื้อเยื่ออ่อนทะลุเป็นรู และอันตรายจนถึงชีวิต อาการแผลไหม้อย่างรุนแรง อาจเกิดขึ้นภายใน 2 ชั่วโมงหลังการกลืนแบตเตอรี่ลงไป หากท่านคิดว่ามีการกลืนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ถูกนำเข้าสู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ให้รีบพบแพทย์ทันที
  • หากช่องที่ใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์และรีบนำเก็บให้พ้นมือเด็ก โปรดติดต่อบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด