hamburger overlay

Accu-Chek FastClix

  • ใช้งานง่าย เพียง 1 คลิก เตรียมเข็มและปล่อยในขั้นตอนเดียว
  • ง่ายและสะดวกในการเปลี่ยนและทิ้งเข็ม  6 เข็มบรรจุในกระเปาะไม่ต้องกังวลปลายเข็มโผล่
  • ให้การเจาะที่นุ่มนวล ด้วยขนาดเข็มเล็กเพียง 30G (0.3 มม.) และปรับความลึกได้ 11 ระดับ

 

 

 

ฆพ. 1642/2560 ใช้เผยแพร่ได้ถึง 28 ส.ค. 63

 

 

Battery Warning: Keep out of reach of children.

  • ควรเก็บรักษาให้ห่างจากเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ชิ้นส่วนขนาดเล็กอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลักได้
  • เก็บแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้ห่างจากมือเด็ก การกลืนหรือการนำแบตเตอรี่เข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เกิดแผลไหม้อันเนื่องมาจากสารเคมี เนื้อเยื่ออ่อนทะลุเป็นรู และอันตรายจนถึงชีวิต อาการแผลไหม้อย่างรุนแรง อาจเกิดขึ้นภายใน 2 ชั่วโมงหลังการกลืนแบตเตอรี่ลงไป หากท่านคิดว่ามีการกลืนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ถูกนำเข้าสู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ให้รีบพบแพทย์ทันที
  • หากช่องที่ใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์และรีบนำเก็บให้พ้นมือเด็ก โปรดติดต่อบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด