hamburger overlay

Accu-Chek FastClix

  • ใช้งานง่าย เพียง 1 คลิก เตรียมเข็มและปล่อยในขั้นตอนเดียว
  • ง่ายและสะดวกในการเปลี่ยนและทิ้งเข็ม  6 เข็มบรรจุในกระเปาะไม่ต้องกังวลปลายเข็มโผล่
  • ให้การเจาะที่นุ่มนวล ด้วยขนาดเข็มเล็กเพียง 30G (0.3 มม.) และปรับความลึกได้ 11 ระดับ

ฆพ. 1642/2560 ใช้เผยแพร่ได้ถึง 28 ส.ค. 63

Battery Warning: Keep out of reach of children.

  • อันตรายจากการสำลัก ชิ้นส่วนขนาดเล็ก ควรเก็บรักษาให้ห่างจากเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
  • เก็บแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้ห่างจากมือเด็ก การกลืนหรือการสอดแบตเตอรี่เข้าร่างกายอาจทำให้เกิดแผลไหม้จากสารเคมี เกิดรูที่เนื้อเยื่ออ่อน และเสียชีวิต อาจเกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงภายใน 2 ชั่วโมงหลังการกลืน หากท่านคิดว่ามีการกลืนหรือสอดแบตเตอรี่เข้าไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ให้รีบพบแพทย์ทันที
  • หากช่องในแบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์และเก็บให้พ้นมือเด็ก ติดต่อบริษัทโรช