hamburger overlay

ติดต่อเรา

บริการหลังการขาย

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทหลังการขายแอคคิว-เช็ค

ชั้น 23 อาคาร รสาทาวเวอร์ 1

เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2791 2222

ฆพ. 1645/2560 ใช้แผยแพร่ได้ถึง 28 ส.ค. 63

ท่านสามารถส่งคำถามหรือข้อสงสัยมายัง แอคคิว-เช็ค ผ่านอีเมล