hamburger overlay

<h2>ติดต่อเรา</h2>

บริการหลังการขาย

บริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริการหลังการขายแอคคิว-เช็ค

ชั้น 23 อาคาร รสาทาวเวอร์ 1

เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2791 2222

ท่านสามารถติดต่อ 0-2791-2222 ในเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08:30-17:00 น. (บริษัทหยุดทำการในวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

ท่านสามารถส่งคำถามหรือข้อสงสัยมายัง แอคคิว-เช็ค ผ่านอีเมล

ข้อมูลสำคัญ ข้อมูลสำคัญ

  • รายงานเกี่ยวกับกรณีฝาขวดบรรจุแถบตรวจแอคคิว-เช็ค รุ่นเพอร์ฟอร์มา
  • 21-001 (กรกฎาคม 2564)

Battery Warning: Keep out of reach of children.

  • ควรเก็บรักษาให้ห่างจากเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ชิ้นส่วนขนาดเล็กอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลักได้
  • เก็บแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้ห่างจากมือเด็ก การกลืนหรือการนำแบตเตอรี่เข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เกิดแผลไหม้อันเนื่องมาจากสารเคมี เนื้อเยื่ออ่อนทะลุเป็นรู และอันตรายจนถึงชีวิต อาการแผลไหม้อย่างรุนแรง อาจเกิดขึ้นภายใน 2 ชั่วโมงหลังการกลืนแบตเตอรี่ลงไป หากท่านคิดว่ามีการกลืนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ถูกนำเข้าสู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ให้รีบพบแพทย์ทันที
  • หากช่องที่ใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์และรีบนำเก็บให้พ้นมือเด็ก โปรดติดต่อบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด