hamburger overlay

Accu-Chek Safe-T-Pro Uno

  • อุปกรณ์เจาะเลือดแบบใช้ครั้งเดียว
  • เข็มขนาด 28G (0.36มม.) พร้อมใช้งาน ไม่ต้องปรับระดับความลึกของเข็ม
  • อุปกรณ์ออกแบบเป็นรูปตัว T จับถนัดมือ เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

ฆพ. 1622/2560 ใช้เผยแพร่ได้ถึง 22 ส.ค. 63

Battery Warning: Keep out of reach of children.

  • อันตรายจากการสำลัก ชิ้นส่วนขนาดเล็ก ควรเก็บรักษาให้ห่างจากเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
  • เก็บแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้ห่างจากมือเด็ก การกลืนหรือการสอดแบตเตอรี่เข้าร่างกายอาจทำให้เกิดแผลไหม้จากสารเคมี เกิดรูที่เนื้อเยื่ออ่อน และเสียชีวิต อาจเกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงภายใน 2 ชั่วโมงหลังการกลืน หากท่านคิดว่ามีการกลืนหรือสอดแบตเตอรี่เข้าไปที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ให้รีบพบแพทย์ทันที
  • หากช่องในแบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์และเก็บให้พ้นมือเด็ก ติดต่อบริษัทโรช