hamburger overlay

เกี่ยวกับเรา

ธุรกิจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลเบาหวาน (Diabetes Care)

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี แผนกธุรกิจการดูแลเบาหวานของโรช เป็นบริษัทระดับโลกของเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองและผลิตภัณฑ์บริหารจัดการการดูแลเบาหวาน

จากการทำงานร่วมกันอย่างยาวนานของบริษัทฯและ ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์  รัฐบาล และสถาบันในระบบสาธารณสุขในหลายๆประเทศทั่วโลก ทำให้เราสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และระบบบริหารจัดการการดูแลภาวะเบาหวาน เพื่อตอบสนองความต้องการและการใช้งานทั้ง สำหรับผู้มีภาวะเบาหวานและผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์

บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการดูแลผู้มีภาวะเบาหวานทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้ว  และตลาดที่กำลังเติบโตทั่วโลก เพื่อที่จะลดผลกระทบจากโรคเบาหวานต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ ด้วยองค์ความรู้แบบบูรณาการในการบริหารจัดการโรคเบาหวาน  ซึ่งรวมไปถึงการฝึกอบรมทักษะและโครงการให้ความรู้ เราภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์ และผู้มีภาวะเบาหวานหลายล้านคนทั่วโลก ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการควบคุมและจัดการภาวะเบาหวานที่ดีขึ้น