hamburger overlay

เกี่ยวกับเรา

ธุรกิจผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการดูแลเบาหวาน (Diabetes Care)

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี แผนกธุรกิจการดูแลเบาหวานของโรช เป็นบริษัทระดับโลกของเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองและผลิตภัณฑ์บริหารจัดการการดูแลเบาหวาน

จากการทำงานร่วมกันอย่างยาวนานของบริษัทฯและ ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์  รัฐบาล และสถาบันในระบบสาธารณสุขในหลายๆประเทศทั่วโลก ทำให้เราสามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และระบบบริหารจัดการการดูแลภาวะเบาหวาน เพื่อตอบสนองความต้องการและการใช้งานทั้ง สำหรับผู้มีภาวะเบาหวานและผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์

บริษัทฯมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของการดูแลผู้มีภาวะเบาหวานทั้งในตลาดที่พัฒนาแล้ว  และตลาดที่กำลังเติบโตทั่วโลก เพื่อที่จะลดผลกระทบจากโรคเบาหวานต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ ด้วยองค์ความรู้แบบบูรณาการในการบริหารจัดการโรคเบาหวาน  ซึ่งรวมไปถึงการฝึกอบรมทักษะและโครงการให้ความรู้ เราภูมิใจที่ได้มีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์ และผู้มีภาวะเบาหวานหลายล้านคนทั่วโลก ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการควบคุมและจัดการภาวะเบาหวานที่ดีขึ้น

Battery Warning: Keep out of reach of children.

  • ควรเก็บรักษาให้ห่างจากเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ชิ้นส่วนขนาดเล็กอาจทำให้เกิดอันตรายจากการสำลักได้
  • เก็บแบตเตอรี่ใหม่และแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วให้ห่างจากมือเด็ก การกลืนหรือการนำแบตเตอรี่เข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เกิดแผลไหม้อันเนื่องมาจากสารเคมี เนื้อเยื่ออ่อนทะลุเป็นรู และอันตรายจนถึงชีวิต อาการแผลไหม้อย่างรุนแรง อาจเกิดขึ้นภายใน 2 ชั่วโมงหลังการกลืนแบตเตอรี่ลงไป หากท่านคิดว่ามีการกลืนแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ถูกนำเข้าสู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ให้รีบพบแพทย์ทันที
  • หากช่องที่ใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ให้หยุดใช้ผลิตภัณฑ์และรีบนำเก็บให้พ้นมือเด็ก โปรดติดต่อบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จํากัด